อัพเดททุกเรื่องของโรงเรียน
MALABIANG NEWS

ข่าวสารของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
School Director

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว “ชมพู – ขาว” ผม ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เราส่งเสริมความรู้ ความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านของนักเรียน พัฒนาเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน สร้างแรงบันดาลใจนำพาไปสู่เป้าหมาย ให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรม-จริยธรรม ขัดเกลากิริยามารยาทนอบน้อมอ่อนหวาน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

รางวัลของนักเรียนมาลาเบี่ยง
MALABIANG SMART KIDS

เด็กเก่งมาลาเบี่ยง

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน
MALABIANG COMMUNITY RELATIONS

งานสัมพันธ์ชุมชน

มอบความรักและใส่ใจนักเรียนทุกคน ดั่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ

“รักลูกดั่งดวงใจ มอบความไว้วางใจให้กับเรา”

โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นเป็น บุคลากรที่มีจริยธรรมและคุณภาพในสังคม

โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ช่องทางโซเชียลมีเดีย

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม