การนิเทศติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะบริหาร ต้อนรับ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการตามนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด้าน

ความปลอดภัยรถรับ – ส่งนักเรียน ในประเด็นเกี่ยวกับ การดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัย ด้านรถรับ-ส่งนักเรียน การขับขี่พาหนะ การปลูกฝังให้ความรู้ด้านกฎจราจร รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่อง รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ทางโรงเรียนได้รับคำกล่าวชม และพร้อมจะปฏิบัติตามคำแนะนำ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรีนนคนเก่ง อีกหนึ่งรางวัลของน้องดราก้อน🏆รางวัลชนะเลิศคณิศาสตร์ระดับประถมปลายงานรับรางวัลการแข่งขันคณิศาสตร์ Tri-Mathematics Competition (Tri-Math)ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม