การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ศูนย์ภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


ขอแสดงความยินดี🎉เด็กเก่งมาลาเบี่ยงคว้า👏🥇รางวัลที่1🥇

👉ด.ช.ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ👉ด.ญ.ชนมน พัทธวีรกุลรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ศูนย์ภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ขอขอบคุณทั้งผู้ปกครอง ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี🙏🙏