กิจกรรมเข้าแถวรวมยามเช้า

พื้นที่เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อนๆ

ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านอารมณ์- จิตใจ และพัฒนาการทางด้านสังคม ✨

#กิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะ #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง #ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม