กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนน้องๆนักเรียน โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer CampSMT2023)👨‍👧‍👦ณ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก” 🔬🧬

เพื่อเพิ่มพูนมวลประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ🧑‍🔬

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม