ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงติด TOP TEN รวม 5 วิชา 10 อันดับแรกผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเฉลิมขวัญสตรี

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเฉลิมขวัญสตรี
ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 1
ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล อันดับ 3
ด.ช.พลพล ราญพล อันดับ 10

วิชาคณิตศาสตร์ TOPTEN 10 อันดับแรก
ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 1
ด.ช.พลพล ราญพล อันดับ 3
ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล อันดับ 6
ด.ช.กวีวัธน์ จึงสำเร็จการ อันดับ 7

วิชาภาษาไทย TOPTEN 10 อันดับแรก
ด.ญ.กอบกาญจน์ ไพศาลสุขวิทยา อันดับ 6
ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 6
ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล อันดับ 6

วิชาสังคมศึกษา TOPTEN 10 อันดับแรก
ด.ช.กวีวัธน์ จึงสำเร็จการ อันดับ 1
ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 1
ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล อันดับ 5

วิชาวิทยาศาสตร์ TOPTEN 10 อันดับแรก
ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม อันดับ 3
ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์ อันดับ 10

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม