🎊ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน 🎊🏅ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ( 2 )

✨ด.ช.จิรัฏฐ์ ธนาภิญโญพงศา
✨ด.ช.หิรัญกฤษฏิ์ สุวรรณโกศล
✨ด.ช.ณัฏฐกฤต หาญรักษ์
✨ด.ญ.ณิฌา ต้วยยี้
✨ด.ญ.ณัฐณิชา เพ็ชรสูญจันทร์
✨ด.ญ.ลภัสรดา สิงห์แก้ว
🥈ได้รับรางวัลเหรียญเงิน🥈
ในการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

✨ด.ญ.ปวริศา คันธะด้วง
✨ด.ญ.อัญญากร ชัยสวัสดิ์
✨ด.ช.ธนภัทร มีสรรเสริญ
🥈ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 1🥈
ในการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ป.-ป.6)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม