ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบความรู้ทาง

🔷วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565 ของบริษัทเสริมปัญญา

✨ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศ

รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา

✨ด.ญ.เพลงดาว หมื่นวงศ์ รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ

รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

✨ด.ช.กวีวัธน์ จึงสำเร็จการ รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ

รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

✨ด.ช.ภานุรุจ อ่อนล้อม รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ รับเกียรติบัตร

✨ด.ช.สุวิจักขณ์ บ่อแก้ว รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

✨ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

🔷วิชาวิทยาศาสตร์

✨ด.ญ.เพลงดาว หมื่นวงศ์ รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศ

รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา

✨ด.ช.ศตวรรษ สารใจ รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

✨ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

✨ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ

รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

#เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี2566#malabiangschool#ความสุขที่มาลาเบี่ยง#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา#เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง#เรียนรู้อย่างมีความสุข

#เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง#ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม