ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบความรู้ทาง

🔷วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565 ของบริษัทเสริมปัญญา

✨ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศ

รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา

✨ด.ญ.เพลงดาว หมื่นวงศ์ รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ

รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

✨ด.ช.กวีวัธน์ จึงสำเร็จการ รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ

รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

✨ด.ช.ภานุรุจ อ่อนล้อม รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ รับเกียรติบัตร

✨ด.ช.สุวิจักขณ์ บ่อแก้ว รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

✨ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

🔷วิชาวิทยาศาสตร์

✨ด.ญ.เพลงดาว หมื่นวงศ์ รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศ

รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา

✨ด.ช.ศตวรรษ สารใจ รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

✨ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก

รับเกียรติบัตร

✨ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคเหนือ

รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

#เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี2566#malabiangschool#ความสุขที่มาลาเบี่ยง#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา#เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง#เรียนรู้อย่างมีความสุข

#เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง#ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรีนนคนเก่ง อีกหนึ่งรางวัลของน้องดราก้อน🏆รางวัลชนะเลิศคณิศาสตร์ระดับประถมปลายงานรับรางวัลการแข่งขันคณิศาสตร์ Tri-Mathematics Competition (Tri-Math)ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม