ขอแสดงความยินดี เด็กเก่งมาลาเบี่ยง ในการแข่งขันจินตคณิต NADA ระดับประเทศ ณ GRAND PALAZZO HOTEL PATTAYA

ด.ญ.กานต์ธีรา วิกุลชัยกิจ ป.3.7 ถ้วยชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช.ยงวิทย์ บุษยาวัฒนสูตร ป.3.2 ถ้วยรองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช.ชัญญา สุขะเสนา ป.5.8 ถ้วยรองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช.คุณานนต์ ขยันกิจ ป.5.8 ถ้วยรองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ช.ธนธรณ์ ปรีดาภิรมย์ ป.2.2 เหรียญทอง

ด.ช.ศุกภฤกษ์ กันทะสิงห์ ป2.4 เหรียญทอง

ด.ญ.ภรภัทร ปานชื่น ป.2.3 เหรียญทอง

ด.ญ.วรินธิดา ขยันกิจ ป.2.3 เหรียญทอง

ด.ญ.ณัฐรดา สิงหเดช ป.2.3 เหรียญทอง

ด.ช.ธนนนท์ ขยันกิจ ป.4.6 เหรียญทอง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม