คณะผู้บริหารและคุณครู ขอต้อนรับ นายเดชา พลกันยิ้ม ประธานกรรมการ และ คณะนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการชื่นชมและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม