โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน

😊ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครพิษณุโลก ฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนค่ะ🙏😊

ข่าวประจำเดือน
Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved