👏👏ยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง👏👏
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) วิชาคณิตศาสตร์
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ประจำปี 2565

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

  1. ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญเงิน (วิชาคณิตศาสตร์)
  2. ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญทอง (วิชาคณิตศาสตร์)
  3. ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาคณิตศาสตร์)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม