โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

บรรยากาศรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 8 กันยายน 2564

บรรยากาศวันแรกในการรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา พร้อมรับนมและใบงานของนักเรียน โดยท่านศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ท่านลือชัย ชูนาคา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

ข่าวประจำเดือน
Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved