ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนมาลาเบี่ยงคว้าเหรียญรางวัล ได้ถึง 10 รางวัล

✨ด.ญ.จุฬาพัฒน์ การุญบุญญานันท์ รางวัลเหรียญเงิน

✨ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลเหรียญเงิน

✨ด.ช.สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี รางวัลเหรียญเงิน

✨ด.ญ.พรรณวรท พรรณเชษฐ์ รางวัลเหรียญทองแดง

✨ด.ญ.วรณัน ยาทา รางวัลเหรียญทองแดง

✨ด.ช.ณฐกร ผดุงนึก รางวัลชมเชย

✨ด.ช.วงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ รางวัลชมเชย

✨ด.ช.อธิป ธรรมวงษ์ รางวัลชมเชย

✨ด.ช.อธิวัธน์ ดวงตา รางวัลชมเชย

✨ด.ช.ธรรมกิตติ์ ชมถิ่น รางวัลชมเชย

#malabiangschool#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#เด็กเก่งมาลาเบี่ยง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม