โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ผู้อำนวยการและคณะครูพร้อมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

🥰ผู้อำนวยการและคณะครูพร้อมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ🥰

ข่าวประจำเดือน
Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved