“พิมพ์สีสนุกกับวัสดุเหลือใช้ “

ารพิมพ์สีด้วยวัสดุเหลือใช้ นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ด้านศิลปะ ช่วยให้เด็กๆ มีจินตนาการกว้างไกล และยังเป็นการสอนให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของสิ่งของรอบๆ ตัว

มาทำกิจกรรมที่สนุก และต่อยอดความรู้ไปด้วยกันกับสถานรับเลี้ยงเด็กมาลาเบี่ยงนะคะ

(เรียนรู้ผ่านการเล่น ไปกับกิจกรรมที่สนุกสนาน)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม