รวมรายการรับรางวัลประจำวันที่ 20 ก.พ. 2566

  • รางวัลเหรียญทองพร้อมเกียติบัตร 1st runner up ประเภททีม การแข่งขัน ASMOPSS 12 จัดการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี 5 ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และทาจิกิสถาน
  • รางวัลเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
  • รางวัลชนะเลิศระดับประถมปลาย การแข่งขัน E-SAN MATH TOP TEN ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
    (MATH CONTEST 2022) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม