รองผู้อำนวยการ คุณครูกาญจนา พิทักษ์โสภณ มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมารยาทงามอย่างไทยเด็กๆได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะ ประจำปี 2566

🔸ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

🏆รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.อิทธิพล คงสวัสดิ์

ด.ญ.พรพิมล คล้ายทับทิม

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.รชฎ เขตกัน

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศุขโรจน์

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.พัฒน์ชพล ตุ้นทรัพย์

ด.ญ.ธัญย์ภัทรา จันทร์สงคราม

🔸ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.จิรัฎฐ์ ธนาภิญโญพงศา

ด.ญ.กชพร บุญจันทร์

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.ชยพล มามิ่ง

ด.ญ.ณัฐธิดา สุริยามาตร

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.ปภาวิชญ์ แก้วชูเชิด

ด.ญ.ถิรดา คงสวัสดิ์

🔸ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

🏆รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.ณัช เลิศศรีมงคล

ด.ญ.ณัฐวลัญย์ มาลี

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.ปวเรศ พรมส้มซ่า

ด.ญ.จิรัชญา วัธนทรัยพ์เจริญ

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.พัทธพล โคนัก

ด.ญ.ธาราธาร พรรษา

🔸ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

🏆รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.พชร จันโต

ด.ญ.ณัฎฐนันท์ ภักดีถวัลย์

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.คุณานนท์ ขยันกิจ

ด.ญ.ณิชาภัทร พันธ์ชัยนาม

🏆รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช.ปัณณ์ธีธัช รองแก้ว

ด.ญ.กวินทิพย์ แสดพรม

🔸ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

🏆รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.สิปปวิชญ์ กาญจนินทุ

ด.ญ.ณัฐธยาน์ น่วมชุ่ม

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.จิตบุณย์ อินสอาด

ด.ญ.ปริยณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช.นพศักดิ์ โรจน์บุญถึง

ด.ญ.ปาลิตา เขาทอง

🔸ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

🏆รางวัลชนะเลิศ

ด.ช.นันทวัฒน์ อ่อนทรวง

ด.ญ.ทิพธิดา เตียวตระกูล

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.วชิรวัชร์ สหัสเตโช

ด.ญ.ฑียากร กิตยาธิคุณ

🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.ปฏิญญเมศวร์ เรืองพรศักดิ์

ด.ญ.ศริร์อร บุญชม

#ความสุขที่มาลาเบี่ยง#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#malabiangschool#เด็กเก่งมาลาเบี่ยง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรีนนคนเก่ง อีกหนึ่งรางวัลของน้องดราก้อน🏆รางวัลชนะเลิศคณิศาสตร์ระดับประถมปลายงานรับรางวัลการแข่งขันคณิศาสตร์ Tri-Mathematics Competition (Tri-Math)ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม