รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

วิชาคณิตศาสตร์

🥰พัฒนาความเป็นเลิศสู่ด้านวิชาการ🥰

🎉โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

👉วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญทอง

ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลทองแดง

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศุขโรจน์ รางวัลชมเชย

ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รางวัลชมเชย

👉วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.สัจวิชญ์ การุญบุญญานันท์ รางวัลเหรียญทอง

ด.ช.ภรภัทร พรหมรัตนกุล รางวัลเหรียญทอง

ด.ช.อธิป ธรรมวงษ์ รางวัลทองแดง

ด.ช.วงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ รางวัลทองแดง

ด.ช.ชยณัฐ ศุขโรจน์ รางวัลชมเชย

ด.ช.สิงปัณฎวิชฐ์ แตงสมบูรณ์ รางวัลชมเชย

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลชมเชย

ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลชมเชย

ด.ช.ภิรชา จรัญรัตนศรี รางวัลชมเชย

🎉โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Asmo Thai Competition 2022

👉วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.กฤษรัณ ชุ่มวิเศษ รางวัลเหรียญทอง

ด.ช.ศตวรรษ สารใจ รางวัลเหรียญเงิน

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญเงิน

ด.ญ.พลอยลดา กิจพานิชย์ไพศาล รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศุขโรจน์ รางวัลชมเชย

ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลชมเชย

ด.ญ.วรินรำไพ ธงสามสิบเจ็ด รางวัลชมเชย

👉วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี รางวัลเหรียญเงิน

ด.ช.นิธิกร ภักดีโต รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.จุฬาพัฒน์ การุญบุญญานันท์ รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ช.วงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ รางวัลชมเชย

ด.ช.ธรรมกิตติ์ ชมถิ่น รางวัลชมเชย

ด.ญ.วรณัร ยาทา รางวัลชมเชย

ด.ญ.สุพิชฌาย์ ชมภู่ รางวัลชมเชย

ด.ญ.กัญญาภัค จันทร์เดช รางวัลชมเชย

ด.ญ.ณัชพร จรูญภาค รางวัลชมเชย

#Malabiangschool#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#เด็กเก่งมาลาเบี่ยง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรีนนคนเก่ง อีกหนึ่งรางวัลของน้องดราก้อน🏆รางวัลชนะเลิศคณิศาสตร์ระดับประถมปลายงานรับรางวัลการแข่งขันคณิศาสตร์ Tri-Mathematics Competition (Tri-Math)ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม