รับเกียรติบัตรในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

👏👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนเน้นส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะ🥰

🥇เกียรติบัตรเหรียญทอง

ด.ช. ทักษ์ วงศ์รุจิกร

ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม

ด.ช.สุวพัชญ์ พิมพารี

🥈เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ด.ช.ภีมากร จรัญรัตนศรี

ด.ช.ชัชวาล มะณีเนตร

ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์

ด.ญ.สุพิชฌาย์ ชมภู่

ด.ญ.ขวัญรวินท์ ปุณะปุง

🥉เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ด.ญ.พิคญ์ณัฏฐ์ ด้วงบ้านยาง

ด.ช.ชวนากร ตั้งอิสราวุฒิกุล

ด.ญ.กันตวรรณ สุทธิวรรณ

ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว

ด.ญ.กัญญ์นภัชร์ เรืองสังข์

ด.ช.ภรัณ สมพงษ์

ด.ญ.พงศ์พัชรา ทองทา

ด.ช.นิธิกร ภักดีโต

ด.ช.ภัทรพล บุญมีจิว

ด.ญ.บุณยวีร์ เครือเป็งกุล

#Malabiangschool#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

โครงการรณรงค์ลดไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและตรวจแหล่งน้ำตามที่ต่างๆพร้อมให้คำแนะนำ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอเพื่อป้องกันจากยุงตัวลายค่ะ

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม