รางวัลครูดีเด่นสถานศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2566

✨รางวัลครูดีเด่นสถานศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงานวันครู

ครูชำนาญ : คุณครูนวลน้อย สินแสงแก้ว

ครูด้านการเรียนการสอน : ครูวาสนา บุญเกิด

ครูด้านคุณธรรม จริยธรรม : ครูสุนิดา ธรรมสังวาล

ครูด้านชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน : ครูสมบูรณ์ ศิริวัฒนาหิรัญ

✨รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

✨ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

ครูกิตติมา กาญจนินทุ

✨ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

ครูลำแพน ขวัญยืน

✨ครูดีเด่น งานวิชาการประจำปี 2565

ครูชุติภา โตสกุล

ครูศุภมาส โสภา

ครูวิมล ดวงจันทร์

ครูกานดา อ่อนเหลือ

ครูวรรณภรณ์ จันทร์สงคราม

ครูอัมพร เพ็ชรอ่อน

ครูพนิดา ทองมา

ครูศิวโอม อินทร์อิ่ม

ครูวนารินทร์ กุลกิ่ง

Mr.Joseph

Mr.Jayson

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรีนนคนเก่ง อีกหนึ่งรางวัลของน้องดราก้อน🏆รางวัลชนะเลิศคณิศาสตร์ระดับประถมปลายงานรับรางวัลการแข่งขันคณิศาสตร์ Tri-Mathematics Competition (Tri-Math)ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม