ยินดีกับเด็กๆ คุณครูผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสี่ยงให้กับประเทศและโรงเรียนด้วยนะคะ🏆นักเรียนมาลาเบี่ยงตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลเหรียญทองและได้รับเงินรางวัลระดับนานาชาติ อันดับที่ 11 ของโลก

✨ในการแข่งขัน หุ่นยนต์ IYRC 2021 online ณ ประเทศเกาหลีใต้

🥇🥇🏆Team’s Name : Rojanawit-MalabiangProject Name : Quake Fire Drought FoodRobot Creation Category : จูเนียร์ (อายุ 8-12 ปี)Theme : Robot, Be My Friend!Team’s member :

🥇 เด็กชายสุวพัชญ์ พิมพ์ชารี (MASTER SUWAPATCH PIMCHAREE),

🥇เด็กชายศดิศ อ้นอินทร์ (MASTER SADIT ONINTR), ป. 5

🥇เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ (MASTER WONGSAPHAT SIRIWATTANAHIRAN), Mentor : นายสมบูรณ์ ศิริวัฒนาหิรัญ (MR.SOMBOON SIRIWATTANAHIRAN)