วันนี้ เด็กเริ่มทดสอบการ ฟัง พูด และเขียน และการจับคู่ เด็กตั้งใจกันมากเลยค่ะ สามารถฟังและสื่่อสารกับคุณครูต่างชาติเป็นอย่างดี

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม