โรงเรียน
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

คุณครูระดับอนุบาลได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 คุณครูระดับอนุบาลได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประจำเดือน
Copyright © Malabiang School 2021. All Right Reserved