ตัวอย่างห้องเรียนสำหรับน้องๆที่เรียน Malabiang Intensive English Program (MIEP) มาแล้วค่ะ เตรียมความพร้อมห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ การตกแต่งและบรรยากาศของห้องให้น่าเรียนยิ่งขึ้น

ห้องเรียน Kindergarten room (ระดับอนุบาล1-3)

ห้องเรียน Elementary room (ระดับประถมศึกษา1-3)

ห้องเรียน Robot room และ ห้อง Skill development room

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม