หล่อเทียนเข้าพรรษา ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เด็กๆระดับอนุบาลได้เรียนรู้กิจกรรมหล่อเทียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาได้ยากในปัจจุบัน เด็กๆได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเทียนและลงมือทำด้วยตนเอง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม