ห้องของเล่นเสริมพัฒนาการ

การเล่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการของเด็กๆ ได้หลายด้าน

ทั้งด้านความจำ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม

การเล่น จะช่วยให้พัฒนาการของเด็กๆ

เป็นไปได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสมวัย 🧸😊

#กิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะ #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง #ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม