โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 5 วิชาหลัก ประจำปีการศึกษา 2565

– ด.ช.นิพพิชฌาน  วาสนาเป็นสุข (คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาสังคมศึกษา)

– ด.ช.วชิรวัชร์  สหัสเตโช (คะแนนสูงสุดอันดับ 3 วิชาวิทยาศาสตร์)

– ด.ช.วชิรวัชร์  สหัสเตโช (คะแนนสูงสุดอันดับ 4 วิชาไทย)

– ด.ช.พชร  ดีอินทร์ (คะแนนสูงสุดอันดับ 5 วิชาคณิตศาสตร์)

– ด.ญ.วรณัน  ยาทา (คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด คะแนนอันดับ 5)

– ด.ญ.พิชญาภา  มีไชยโย (คะแนนสูงสุดอันดับ 6 วิชาคณิตศาสตร์)

– ด.ญ.พรรณวรท  พรรณเชษฐ์ (คะแนนสูงสุดอันดับ 6 วิชาคณิตศาสตร์)

– ด.ญ.ธัญสรณ์  เจริญสุข (คะแนนสูงสุดอันดับ 7 วิชาสังคมศึกษา)

– ด.ช.พศิน  ยรรยงค์ (คะแนนสูงสุดอันดับ 7 วิชาสังคมศึกษา)

– ด.ญ.วรณัน  ยาทา (คะแนนสูงสุดอันดับ 7 วิชาสังคมศึกษา)

– ด.ญ.ศุภาพิชญ์  พรหมมาวัน (คะแนนสูงสุดอันดับ 7 วิชาสังคมศึกษา)

– ด.ญ.พรรณวรท  พรรณเชษฐ์ (คะแนนสูงสุดอันดับ 8 วิชาวิทยาศาสตร์)

– ด.ช.ศดิศ  อ้นอินทร์ (คะแนนสูงสุดอันดับ 9 วิชาคณิตศาสตร์)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

โครงการรณรงค์ลดไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและตรวจแหล่งน้ำตามที่ต่างๆพร้อมให้คำแนะนำ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอเพื่อป้องกันจากยุงตัวลายค่ะ

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม