ในวันนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจประเมินและให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียนและให้ความรู้ด้านสุภาภิบาลอาหารภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนเน้นพัฒนาสุขาภิบาลด้านอาหารให้สะอาดและดียิ่งขึ้นค่ะ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม