⚾️🥎กิจกรรมในวงกลมของน้องๆ อนุบาล 1.1 และ อนุบาล 1.5

โยนบอลลงกล่องตามสีสนุกสนานแล้ว ยังได้พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย การกะระยะ น้ำหนักการโยน การวิ่งเก็บบอล การจดจ่อ การท้าทายความสามารถของตนเอง ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายและการแสดงออกอย่างอิสระ🥰

#กิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะ #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง #ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม