✨ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต งานวันครู ประจำปี 2566✨

✨ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต งานวันครู ประจำปี 2566✨

ขอแสดงความยินดีกับ ✨ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์

รับโล่รางวัลฝ่ายบริหารดีเด่น จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายภูสิต สมจิตต์

✨คุณครู นวลน้อย สินแสงแก้ว ด้านครูชำนาญการดีเด่น

✨คุณครูสุนิดา ธรรมสังวาลย์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

✨คุณครู วาสนา บุญเกิด ด้านการเรียนการสอนดีเด่น

✨คุณครูสมบูรณ์ ศิริวัฒนาหิรัญ ด้านนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

รับประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จากท่าน ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

#Malabiangschool#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#ผู้บริหารดีเด่น#ด้านการเรียนการสอนดีเด่น#ด้านครูชำนาญการดีเด่น#ด้านนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน#ด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม