✨รายการ แข่งขันชากังราวสวิมมิ่งคัพ ประจำปี 2566 นักกีฬาจำนวน 15 คน สามารถคว้าถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมบุคคล 12 คน

✨สโมสรยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 7

1.ด.ช.อิทธิพล คงสวัสดิ์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ2 รุ่น7 ปีชาย

2.ด.ญ.ถิรดา คงสวัสดิ์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ4 รุ่น8 ปีหญิง

3.ด.ช.อาทิตย์ ปานประสิทธิ์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ6 รุ่น12 ปีชาย

4.ด.ญ.ชัชชญา แนวพันธุ์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ7 รุ่น7 ปีหญิง

5.ด.ญ.ณัฏฐ์ธนิน เหล็กขำ ถ้วยชนะเลิศอันดับ4 รุ่น9 ปีหญิง

6.ด.ญ.วรวลัญช์ สุขศรีสัตย์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ7 รุ่น9 ปีหญิง

7.ด.ช.ศรณ์รังสันต์ สีเหลือง ถ้วยชนะเลิศอันดับ9 รุ่น9 ปีชาย

8.ด.ช.ธนธรณ์ ปรีดาภิรมย์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ4 รุ่น8 ปีชาย

9.ด.ญ.วรินทร์ธรณ์ วรรณทอง ถ้วยชนะเลิศอันดับ6 รุ่น8 ปีหญิง

10.ดญ.กชพร อภิวงศ์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ10 รุ่น11 ปีหญิง

11.ด.ญ.ชดา ภักดีณรงค์ ถ้วยชนะเลิศอันดับ5 รุ่น8 ปีหญิง

12.ด.ช.ชวินทร์ภัทร วรรณทอง ถ้วยชนะเลิศอันดับ3 รุ่น6 ปีชาย

13.ด.ช.ฐานดี ผ่องแผ้ว 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง

14.ด.ช.พีรพัฒน์ เมืองเปรม 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

15.ด.ช.มูฮัมหมัดบิลาล 4 เหรียญทอง 5เหรียญเงิน

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

🥳ขอแสดงความยินดีกับนักเรีนนคนเก่ง อีกหนึ่งรางวัลของน้องดราก้อน🏆รางวัลชนะเลิศคณิศาสตร์ระดับประถมปลายงานรับรางวัลการแข่งขันคณิศาสตร์ Tri-Mathematics Competition (Tri-Math)ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม