🌟⛅️เช้านี้เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการปิดกองลูกเสือเนตรนารีการอยู่ค่ายพักแรม ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี..ทั้งสนุก และมีความสุข สานความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ทั้งนี้่ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ช่วยสนับสนุนและมาร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในการเข้าค่ายครั้งนี้ค่ะ

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ของน้องอนุบาลและพี่ประถมร่วมฟังธรรมเทศนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้าวสารอหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม