🍀🌳ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น

🔸การบรรยายธรรมจากพระมหาพิชัย ธรรมวังโสเจ้าอาวาสวัดตาปะขาวหาย
🔸กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุ รอยพระพุทธบาทจำลอง สมัยกรุงศรีอยุธยา, เตาเผาโบราณ,
🔸สอนขนมไทย จาก ชมรม อสม.รพสต.หัวรอ
🔸การแสดงฟันดาบจากชมรมดาบสองแควรณยุทธ
🔸การวาดภาพระบายสี, การปั้นเครื่องปั้นดินเผาลายเตาไห
สอนปั้นดินจาก อ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ของน้องอนุบาลและพี่ประถมร่วมฟังธรรมเทศนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้าวสารอหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม