🍀🌳ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น

🔸การบรรยายธรรมจากพระมหาพิชัย ธรรมวังโสเจ้าอาวาสวัดตาปะขาวหาย
🔸กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุ รอยพระพุทธบาทจำลอง สมัยกรุงศรีอยุธยา, เตาเผาโบราณ,
🔸สอนขนมไทย จาก ชมรม อสม.รพสต.หัวรอ
🔸การแสดงฟันดาบจากชมรมดาบสองแควรณยุทธ
🔸การวาดภาพระบายสี, การปั้นเครื่องปั้นดินเผาลายเตาไห
สอนปั้นดินจาก อ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม