🎉ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 86 🎉

✨คุณครู กาญจนา พิทักษ์โสภณ รางวัลผู้บริหารดีเด่น
✨คุณครูอมร หนูแดง รางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น
✨คุณครู พนิดา ทองมา รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
✨คุณครู นิชชา จันทร์สุริยะ รางวัลด้านนำชื่อเสียงดีเด่น
✨คุณครู พิณลักษณ์ สมสุข รางวัลด้านครูชำนาญการดีเด่น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ของน้องอนุบาลและพี่ประถมร่วมฟังธรรมเทศนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้าวสารอหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม