🎉ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาณิภาพัฒน์ แก้ววังน้ำภคิน ป.5.4🎉🥇นักกีฬาเทควันโด ได้รับ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1🥇ประเภทต่อสู้ รายการ STC MATCH DAY 2023

การแข่งเทควันโดระดับ ยุวชน-เยาวชน Class D รุ่น SUPER JUNIOR FEMALE 9-10 G. Over 39 Kg. ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ของน้องอนุบาลและพี่ประถมร่วมฟังธรรมเทศนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้าวสารอหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม