🎊ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน 🎊🏅ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ( 1 )

ด.ญ.ธนิดา วงศ์ศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1✨ในการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling (ป.4-ป.6)
ด.ญ.ชัชฏา นิ่มนคริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2✨ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech (ป.1-ป.3)
ด.ญ.พันนภา สมพงษ์ และ ด.ช.ณภัทร ทับทิมเขียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1✨ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web editor (ป.4-ป.6)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม