🎊ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน 🎊🏅ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ( 4 )

✨ ด.ญ.สกุลรัตน์ แสงสุข
🏅ได้รับรางวัลเหรียญทอง🏅
ในการแข่งขันคัดลายมือ (ป.1-ป.3)

✨ ด.ญ.ธัญสรณ์ เจริญสุข
✨ ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว
🏅 ได้รับรางวัลชนะเลิศ🏅
ในการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ป.1-ป.6)

✨ ด.ญ.จิรัชญา วัธนทรัพย์เจริญ
✨ ด.ช.พัทธพล โคนัก
🏅 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 🏅
ในการแข่งขันมารยาทไทย (ป.4-ป.6)

✨ ด.ญ.ณัฏธิดา คุ้มเอี่ยม
✨ ด.ญ.พรประภา มั่นประสงค์
✨ ด.ญ.ชณิชา ไวยาวัจมัย
🏅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 🏅
ในการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ในระดับอนุบาล


ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม