🎊ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน 🎊🏅ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 ( 5 )

✨ด.ช.ศตวรรษ สารใจ
🏅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 🏅
ในการแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

✨ด.ญ.วชิราภรณ์ นิมิตสถิตธรรม
🥈ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🥈
ในการแข่งขันคัดลายมือ ป.4-ป.6

✨ด.ช.ชวินทร์ภัทร วรรณทอง
✨ด.ช.มนัสนันท์ พรหมครุฑ
✨ด.ญ.เกวลิน โรจน์บุญถึง
🏅ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🏅
ในการแข่งขันปั้นดินน้ำมันอนุบาล

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ของน้องอนุบาลและพี่ประถมร่วมฟังธรรมเทศนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้าวสารอหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม