🏫โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก 🏫📢📢เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง

🔔คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 22-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง

มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานด้านธุรการ-บัญชี

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft-Office ได้ดี

สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้

มีความอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

🔔เอกสารประกอบการสมัคร

ประวัติส่วนตัว (Resume)

สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร

สำเนาใบเเสดงผลการเรียน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

📮ส่งเอกสารการสมัครมาที่

anusit9@hotmail.com

malabiangjob246@gmail.com

🏫ที่อยู่

246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม