👏👏ยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง👏👏
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) วิชาวิทยาศาสตร์
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ประจำปี 2565

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

  1. ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลเหรียญเงิน (วิชาวิทยาศาสตร์)
  2. ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญทอง (วิชาวิทย์ศาสตร์)
  3. ด.ญ.กอบกาญจน์ ไพศาลสุขวิทยา รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์)
  4. ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

โครงการรณรงค์ลดไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและตรวจแหล่งน้ำตามที่ต่างๆพร้อมให้คำแนะนำ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอเพื่อป้องกันจากยุงตัวลายค่ะ

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม