👏👏ยินดีกับนักเรียนมาลาเบี่ยงคนเก่ง👏👏
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) วิชาวิทยาศาสตร์
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ประจำปี 2565

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

  1. ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล รางวัลเหรียญเงิน (วิชาวิทยาศาสตร์)
  2. ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญทอง (วิชาวิทย์ศาสตร์)
  3. ด.ญ.กอบกาญจน์ ไพศาลสุขวิทยา รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์)
  4. ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์)

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม