👨‍🏫พัฒนาครู อบรมการสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning กับ Aksorn On-Learnให้ก้าวสู่การเป็น “Learning Coach”

ผ่านการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มคุณภาพสูง “Aksorn On-Learn Plus” และ 🔹Blended Learning🔹 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ “Active Learning” ได้อย่างหลากหลาย เต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพให้กับเด็กๆอย่างดียิ่งขึ้น 💕

#กิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะ #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง #ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม