👨‍🏫พัฒนาศักยภาพคุณครู .. เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสำหรับผู้เรียนปฐมวัย👧🧒

ทางโรงเรียนได้จัดอบรม ดังนี้

👉การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

👉Active Learning ระดับปฐมวัย

👉แนวทางการใช้สื่อการเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1

👉แนวทางการใช้สื่อการเรียนส่งพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2

หลักสูตรนี้คุณครูจะนำมาปฏิรูป ออกแบบ การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติ และใช้ทักษะ และความสามารถของตนผ่านกิจกรรม🥰

โดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด โดยมีผู้เชียวชาญมาให้การอบรมในครั้งนี้

#พัฒนาศักยภาพครู

#เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี2566#malabiangschool#ความสุขที่มาลาเบี่ยง#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง#รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา#เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง#เรียนรู้อย่างมีความสุข

#เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง#ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม