👨‍🏫💫สนุกคิด สนุกทำ Science Show Malabiang🥰การทดลองวิทยาศาสตร์กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัว

👉เด็กได้แสดงความสามารถในการนำเสนอและให้ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการแสดง

👉เด็กๆได้เรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ รู้จักสังเกตตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผล

👉เด็กๆได้พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการทำงานเป็นทีม

ผลงานของเด็กที่นำเสนอจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ👀

#ScienceShowMalabiang #malabiangschool #ความสุขที่มาลาเบี่ยง #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #รักลูกดั่งดวงใจมอบความไว้วางใจให้กับเรา #เริ่มต้นการศึกษาที่ดีเริ่มต้นที่มาลาเบี่ยง #เรียนรู้อย่างมีความสุข #เรียนสนุกที่มาลาเบี่ยง #ติดสนามบินเก่า

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม