👨‍🏫 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 🇬🇧โดย ดร.เถลิงศก โสมทิพย์ โดยเน้นด้านการสื่อสาร ตอบโต้กับครูชาวต่าง เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม