💫ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนคนเก่งมาลาเบี่ยง 💫👏ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ👏🎫🎖รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ด.ญปาณิสรา พวกดอกรัก ประถมศึกษาปีที่ 2

ด.ช.ศตวรรษ สารใจ ประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ.อินทิรา เขียวเกษม ประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 6

ด.ช.นิพพิชฌาน วาสนาเป็นสุข ประถมศึกษาปีที่ 6

ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆบูชา ของน้องอนุบาลและพี่ประถมร่วมฟังธรรมเทศนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้าวสารอหารแห้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ประพฤติดี และมีความสามารถในด้านต่างๆและสร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและกล่าวชมชื่นในงานวันวิชาการ ประจำปี 2567

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม