📣ประกาศรับสมัครคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

📣ประกาศรับสมัครคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

🔹คุณครูแผนกวิชาการ 4 อัตรา คณะศึกษาศาสตร์ และครุศาสตร์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาวัดผลและประเมินผล) ต้องมีความเชี่ยวชาญ Microsoft Word, Excel , Power point)

🔹คุณครูพละ 2 อัตรา วิทยาลัยพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาพลศึกษา)

🔹English teacher 4 positions (Foreign teacher: British, American and Australian)

🔹 นักการภารโรง 2 อัตรา

———————————

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้าง

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน

3. มีทักษะทางวิชาที่สมัครเป็นอย่างดี รักการสอน สามารถสื่อสารกับเด็กให้เข้าใจ

4. มีความรับผิดชอบสูง

5. หากมีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัครงาน

1. Resume.

2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1-1.5 นิ้ว

6. เอกสารที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่

โทร : 055-210401 , 086-4469370 , 089-6382416

หรือ ส่ง.resume ที่

Line ID: asasas711

E-mail : anusit9@hotmail.com , Malabiangjob246@gmail.com

สถานที่ตั้ง : 246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้สนามบิน)ด้านการศึกษา

#Malabiangschool#โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม