🔸รองผู้อำนวยการ คุณครูนายธนณัฎฐ์ กะฐินทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนสูงสุดในห้องเรียน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 🔸

🔸รองผู้อำนวยการ คุณครูนายธนณัฎฐ์ กะฐินทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การแข่งขันโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนสูงสุดในห้องเรียน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 🔸

ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เด็กมีคุณภาพ ภูมิใจในตนเองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม