🤝คุณครูทั้งระดับเนอสเซอรี่ อนุบาล และประถม ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกส่วน ทุกห้อง

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทางโรงเรียนได้มีเฝ้าระวัง ลดอัตราการติดเชื้อโรค โรงเรียนจึงได้มีมาตรการดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบ ตลอดจนสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง

🤝ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลสุขภาพของนักเรียน หากมีอาการเจ็บป๋วย รีบนำบุตรหลานพบแพทย์และแจ้งคุณครูประจำชั้นค่ะ

#สะอาดปลอดภัยจากโควิด #โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง #malabiangschool

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

✨ในวันนี้คุณครูพาตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในประถมศึกษา ที่โรงเรียนจ่าการบุญ ได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เป็นกำลังใจให้เด็กด้วยนะคะ

✨ในวันนี้ตัวแทนนักเรียนมาลาเบี่ยงเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เข้าร่วมการ่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1🥰🥰 เด็กตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ✌️✌️

โครงการรณรงค์ลดไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและตรวจแหล่งน้ำตามที่ต่างๆพร้อมให้คำแนะนำ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอเพื่อป้องกันจากยุงตัวลายค่ะ

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2023. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม