🥳ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนมาลาเบี่ยงรับรางวัลระดับประเทศ(วิชาวิทยาศาสตร์) ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566(Thailand Education Development and Evaluation teste)

—————————————————————–

✨รางวัลระดับประเทศ✨

🥇ด.ช.คุณัชญ์ มีอุดร รางวัลเหรียญทอง ป.2

🥈ด.ช.สัจวิทย์ การุญบุญญานันท์ รางวัลเหรียญเงิน ป.3

🥈ด.ช.ศุภกร บุษบัน รางวัลเหรียญเงิน ป.5

🥉ด.ช.พลภัทร วัฒนาอุดม รางวัลเหรียญทองแดง ป.6

———————————————————————

✨รางวัลระดับจังหวัด ✨

🎖ด.ญ.ปาณิสรา พวกดอกรัก รางวัลชมเชย ป.2

🎖ด.ช.ศตวรรษ สารใจ รางวัลชมเชย ป.3

🎖ด.ญ.อินทิรา เขียวเกษม รางวัลชมเชย ป.3

🎖ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์ รางวัลชมเชย ป.6

🎖ด.ช.นิพพิชฌาน วาสนาเป็นสุข รางวัลชมเชย ป.6

🎖ด.ญ.ปราณดา แสนแก้ว รางวัลชมเชย ป.6

ดูเนื้อหาเพิ่มเติม

หมวดหมู่ต่างๆ

© RojanawitMalabiang School co.,ltd 2024. All Right Reserved

แอดเราเป็น "เพื่อน"

เพื่อรับหลักฐานการชำระเงินทาง LINE

ช่องทางติดตาม